مقالات

دانلود جزوه مبانی آتش نشانی

جزوه مبانی آتش نشانی فایل به صورت pdf میباشد

ادامه توضیحات

دانلود جزوه اخلاق و ایمنی زیستی زبان اصلی

جزوه اخلاق و ایمنی زیستی زبان اصلی فایل به صورت pdf میباشد

ادامه توضیحات

دانلود جزوه فرهنگ دارویی ژنریک زبان اصلی

جزوه فرهنگ دارویی ژنریک زبان اصلی  فایل به صورت pdf میباشد

ادامه توضیحات

دانلود جزوه مدیریت تطبیقی

جزوه مدیریت تطبیقی فایل به صورت pdf میباشد

ادامه توضیحات

دانلود جزوه الگوریتم و فلوچارت

جزوه الگوریتم و فلوچارت مبانی کامپیوتر ، الگوریتم ها و مقدمه ای بر برنامه نویسی فایل به صورت pdf میباشد

ادامه توضیحات

دانلود جزوه تاسیسات الکتریکی

جزوه تاسیسات الکتریکی فایل به صورت دستنویس میباشد فایل به صورت pdf میباشد

ادامه توضیحات
0
×
ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف(00:30)
ارسال مجدد رمز عبور یکبار مصرف (00:30)
Exit mobile version