ساختمان داده

تعریف :

ساختمان داده ، کلاسی است که جهت سازماندهی داده ها مورد استفاده قرار می گیرد و از عملیات مختلف قابل اجرا بر روی این داده ها، پشتیبانی می نماید.

آنالیز کارآیی ساختمان های داده

هنگامیکه با یک مسئله برنامه نویسی مواجه می شویم، اغلب برنامه نویسان و طراحان نرم افزار به دنبال پیدا کردن و طراحی الگوریتمی هستند تا بتوانند بواسطه آن کارآیی برنامه خود را افزایش داده و نیازهای کاربر را به بهترین شکل ممکن برآورده نمایند.

زمان اجرای Asymptotic و الگوریتمهای دنیای واقعی

زمان اجرای Asymptotic روشی برای محاسبه کارآیی الگوریتم در زمانی است که تعداد عناصر مورد نظر آن به سمت بینهایت میل می کند. هنگامیکه گفته می شود زمان اجرایی یک الگوریتم از الگوریتم دیگر بیشتر است.

از لحاظ ریاضی بدین معناست که مراحل اجرایی و زمان اجرایی این مراحل در الگوریتم زمان بر بیشتر از الگوریتمی است که زمان اجرایی کمتری دارد.

اما باید توجه کرد که در مواردی، الگوریتم هایی با مراحل اجرایی کم ، با اینکه دارای زمان اجرایی بالایی هستند. از الگوریتمهایی که زمان اجرایی پائین تری دارند، سریعتر اجرا می شودند.

آرایه : ساختمان داده ای خطی، همگون، با امکان دسترسی مستقیم

آرایه ها یکی از ساده ترین و پر استفاده ترین ساختمانهای داده هستند که در تمامی زبانهای برنامه سازی دارای ویژگیهای مشترکی هستند :

محتویات آرایه در یک فضای حافظه پیوسته ذخیره می شود.

تمامی عناصر یک آرایه باید از یک نوع یا از یک نوع مشتق شده باشند. از اینرو به آرایه ، ساختمان داده ای همگون گفته میشود.

دسترسی به عناصر آرایه بصورت مستقیم و از طریق اندیس است.

"<yoastmark